تاریخچه موسسه


دفتر وکالت و موسسه حقوقی بین المللی ایثاری با فراهم آوردن امکانات و محیطی توام با احترام متقابل برای موکلین خود، ابتدا در سال 1383 با هم اندیشی برخی ازوکلای مبرز شهر تهران و اعضای هیئت علمی دانشگاههای مطرح این شهر،تاسیس یافت.این موسسه از همان ابتدا در مواجه با پرونده های ارجاعی، شفافیت،جدیت، صداقت و پاسخگویی مسئولانه در قبال موکلین را بعنوان شعار در سرلوحه اقدامات و برنامه های خود قرار داده است. تاکید مدیریت این موسسه حقوقی برعملیاتی کردن و تحقق عینی شعار موسسه بوده است به گونه ای که با نظارتی دقیق وبا مطالبه عمل و رفتار حرفه ای وکلا و مشاوران همکار این موسسه،امروزه شاهد اعتماد موسسات و نهادهای بزرگ پولی و بانکی و نیز هلدینگ های معتبر داخلی و بین المللی به آن هستیم.لازم به ذکر است از بدو تاسیس این موسسه، بیش از 1000 پرونده مهم حقوقی به آن ارجاع شده است که با افتخار می توان گفت که در میان این پرونده ها، پرونده های ارجاعی از سوی بانک های بزرگ کشور جایگاه ویژه ای داشته که با پیگیری و مداقه وکلا و حقوقدانان موسسه به فرجامی نیک رسیده است. موسسه حقوقی ایثاری موفقیت خود در عرصه حقوقی را مدیون اعتماد و وثوق موکلین خود می داند، لذا وظیفه خود می داند که درکمال احترام تمامی اطلاعات ماخوذ ازموکلین را محرمانه تلقی نموده و با ارائه مشاوره ای حرفه ای، آنان را در اتخاذ بهترین تصمیم یاری نماید.