تاریخ انتشار:

مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص تسریع در داوری


بخش داوری اتاق بازرگانی بین المللی که یکی از مهمترین نهاد های حل و فصل اختلافات تجاری بازرگانان و تجار است جهت سهولت رجوع به این دادگاه مقررات جدیدی را وضع کرده است. این مقررات جدید که از اول 2 مارس 2017 قابلیت اجرایی خواهند داشت در مقایسه با مقررات قبلی اتاق که در سال 2012 وضع و بازنگری شده بود از جامعیتی که مورد انتظار بود برخوردار نیست با اینحال تقریباً می توان گفت دراین مقررات موخر نوآوری هایی برای رجوع و تمتع آسان تجار و بازرگانان تمهید شده است.اتاق بازرگانی بین المللی که خود این مقررات جدید را «آیین تسریع در رسیدگی» نام نهاده است هدف از تصویب این مقررات را بر طرف کردن دغدغه تجار و بازرگانان در اطاله روند داوری در این نهاد تجاری بین المللی عنوان می کند.آنگونه که در مقدمه این مقررات ذکر شده است و برخی از داوران اتاق نیز خود به این موضوع معترفند اطاله رسیدگی داوری در اتاق نارضایتی تجار و بازرگانان را در پی داشته است که با تصویب این مقررات جدید به نظر می رسد اتاق گام های جدیدی را برای برطرف کردن این نقصان برداشته است.
یکی دیگر از موانعی که تجار را در رجوع به محکمه داوری اتاق با تردید مواجه می کرد مانع مربوط به مبلغ اختلاف بود. قبل از صدور این مقررات دعاوی که مبلغ اختلاف در آن کمتر از 2 میلیون دلار آمریکا بود عملاً قابل طرح در دادگاه داوری اتاق بازرگانی نبود.با تصویب این مقررات رسیدگی به اختلافاتی که میزان خواسته در آن تا 2 میلیون دلار آمریکا است الزاماً باید به شیوه جدید مورد رسیدگی قرار گیرند مگر اینکه طرفین اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت