تاریخ انتشار:

نرخ دیه در سال 1396دو میلیارد و صد میلیون ریال تعیین شد.


به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال 96 را دو میلیارد و 100 میلیون ریال و معادل 210 میلیون تومان اعلام کرد.
وی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1396 مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون ریال تعیین  شده است.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه افزود: این بخشنامه از ابتدای سال 96 برای تمامی .
واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت