تاریخ انتشار:

پیام خانم فاتو بنسودا دادستان دیوان کیفری بین المللی به مناسبت روز جهانی زن


بعنوان دادستان دیوان کیفری بین المللی در طول سالیان گذشته به مناطق جنگ زده بسیاری مسافرت داشته و در این مسافرت ها شاهد فجایع انسانی بی شماری بوده ام.متاسفانه باید اعلام کنم که در این جنگ ها زنان و دختران در خط مقدم تهاجمِ طرفین درگیر در جنگ بوده اند.جدای از این موضوع که آنها به صورت مستقیم در معرض تهاجم قرار دارند باید به این نکته نیز اشاره کرد که شرایط اسفبار اقتصادی و عدم دسترسی به فرصت های برابر یکی دیگر از مسائلی است که زنان و دختران با آن مواجه هستند.من بعنوان دادستان دیوان بین المللی کیفری قویاً اعتقاد دارم دنیایی که در آن زندگی می کنیم به هیچ وجه بر پایه برتری جنسیتی بنا نهاده نشده است.این را به یاد داشته باشید همه انسانها بدون اینکه تفکیکی در میان باشد از این حق برخوردارند تا از حقوقی برابر و عادلانه متمتع شود همانگونه که این شعار در حال فراگیر شدن است.

**ترجمه شده از سایت  دیوان کیفری بین المللی**

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت