تاریخ انتشار:

چرا در فرایند ثبت شرکت ها انتخاب روزنامه کثیرالانتشار الزامی است؟


یکی از موضوعات سنتی و کلاسیک مربوط به ثبت شرکتهای تجاری خصوصاً در شرکت های سهامی،موضوع اطلاع رسانی تصمیمات شرکت از طریق روزنامه می باشد.در قوانین و مقررات مختلفه، از روزنامه با عناوینی همچون روزنامه رسمی،روزنامه محلی،روزنامه کثیرالانتشار و یا جراید معرفی شده از سوی وزارت اطلاعات و جهانگردی استفاده شده است.

ماهیت روزنامه کثیرالانتشار با رزونامه رسمی متفاوت است.روزنامه رسمی جهت انتشار رسمی قوانین و مقررات و همچنین آگهی های ثبت شرکت ها و سایر الزامات انتشاراتی استفاده می گردد که در راستای تکالیف اسناد فرادستی و ضرورت اعتبار بخشی به اسناد الکترونیک،برقراری ارتباط برخط محتوای الکترونیک آگهی های ثبتی،امکان انتقال تمام آگهی های تولیدی در سراسر مراکز ثبتی کشور ایجاد شده است.از مزایایی که روزنامه رسمی دارد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • کاهش قابل ملاحظه تردد شهری و صرفه جویی در زمان و وقت متقاضی
  • استاندارد سازی محتوای ارسالی از سوی متقاضی و حذف ساختار تایپی دارای اغلاط
  • امکان پرداخت حق الدرج اینترنتی به صورت الکترونیکی
  • بهبود فضای کسب و کار با حذف یکی از آیتم های غیر ضرور موجود در شرکت ها
  • جلوگیری از جعل و مخدوش شدن اصول آگهی ها
  • ایجاد زمینه برای جمع آوری آمار دقیق

اما روزنامه کثیر الانتشار در قانون تجارت و همچنین قوانین ثبتی، ابزاری جهت اطلاع رسانی به شرکا و سهامداران شرکت و نشر آگهی های ثبتی محسوب می شود.روزنامه کثیرالانتشار از دو جهت در فرایند حقوقی شرکت نقش مهم داشته که یکی از این فرایند ها مربوط به اطلاع رسانی و دعوت شرکا و سهامداران شرکت می باشد.استفاده دیگر روزنامه کثیرالانتشار مربوط به اعلام ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی می باشد.هرچند این الگو برداری از سیستم اطلاع رسانی از قانون قدیم فرانسه استفاده گردیده است،لیکن در سالهای اخیر در حقوق اکثر کشورها این نوع اطلاع رسانی از استفاده و اهمیت کمتری برخوردار می باشد و ایجاد بانک های اطلاعاتی و وسایت های الکترونیکی شرکت های تجارتی و اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک در تجارت سایر کشورها،جای انتشار آگهی از از طریق روزنامه کثیرالانتشار راکه کمتر مورد استفاده مخاطب واقع می گردد را گرفته و از طرفی هزینه های بالای انتشار آگهی نیز موجبات افزایش هزینه های شرکت و همچنین در نظر گرفتن این موضوع بعنوان یک مرحله و محاسبه هزینه آن در رتبه بندی کسب و کار از طریق بانک جهانی گردیده است.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت