مقالات و مطالب حقوقی


دو سال آینده دوران غرق شدن بانکهاست

تاریخ انتشار: دو سال آینده دوران غرق شدن بانکهاست

یک پژوهشگر ریسک گفت: در دولت روحانی ریسک در بانکها متمرکز شد. ریسک باید در کشور و بین بخش های مختلف پخش می شد، تمرکز ریسک در بانکها از ظرفیت بانکها عبور کرده است و دیر یا زود باید ریسک یا زیان از بانکها به سپرده گذار منتقل شود. محمد حسین ادیب بر این باور است که دولت باید مراقبت کند که ریسک یا مخاطرات آتی در یک بخش متمرکز نشود اما دولت از این  مطالعه بیشتر

حقوق بانکیشرایط ارث بردن زوجین از یکدیگر

تاریخ انتشار: شرایط ارث بردن زوجین از یکدیگر

بر خلاف تصور عامه صرف وجود رابطه و علقه زو جیت موجب نمی شود تا زوجین از یکدیگر ارث ببرند.لذا شرایط دیگری نیز بعنوان شرایط تامه لازم است تا ارث بردن زوجین از یکدیگر محقق شود.علاوه بر شرط اساسی فوق،دائمی بودن رابطه زوجیت و فوت زمانی که رابطه زوجیت وجود و استمرار داشته است از شروط دیگر تحقق ارث بردن زوجین از همدیگر است.بر این اساس باید گفت که...  مطالعه بیشتر

حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثمعنا و مفهوم طلاق خلع و ارکان آن.

تاریخ انتشار: معنا و مفهوم طلاق خلع و ارکان آن.

ر اساس ماده 1146 قانون مدني، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»طلاق به معنای انحلال عقد نكاح دائم است كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. طلاق بر دو قسم است...  مطالعه بیشتر

حقوق خانوادگی, حقوق مدنی«شهامت و شجاعت وکیل» ویژگی بارز وکلای حرفه ای

تاریخ انتشار: «شهامت و شجاعت وکیل» ویژگی بارز وکلای حرفه ای

شهامت و دلیری از ویژگی های بارز یک وکیل خبره است.وکلای مبرّز عمیق فکر می کنند،با فصاحت صحبت می کنند و نوشتارشان نیز دارای قدرت اقناعی زیادی بوده و مجاب کننده است.آنها افرادی خلاق،مصرّّ در پیگیری اهداف و انسانهایی ایثارگر در ایفای وظایف خود هستند.وکلای کامیاب و ممتاز،در مواجه با انسانهای معمولی همواره با اخلاق حرفه ای توام با احساس مسئولیت و دلسوزی رفتار می نمایند.با اینحال،هیچ وکیل شناخته شده ای را نمی توان یافت که...   مطالعه بیشتر

ترجمه های حقوقی20 نکته حقوقی مهم و کاربردی در مورد اسناد رسمی

تاریخ انتشار: 20 نکته حقوقی مهم و کاربردی در مورد اسناد رسمی

از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند. سند به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.سند رسمی ویژگی های برتری دارد که عبارت است از...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاک