مقالات و مطالب حقوقی


تکلیف به نگهداری دفاتر قانونی شرکت بعد از پایان تصفیه شرکت

تاریخ انتشار: تکلیف به نگهداری دفاتر قانونی شرکت بعد از پایان تصفیه شرکت

از وظایف مراجع ثبت شرکت ها پس از ختم تصفیه ،نگهداری دفاتر قانونی شرکت می باشد .بر طبق ماده 217قانون تجارت :دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.همچنین بر طبق مواد 229لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده است:دفاتر وسایر اسناد ومدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این ...  مطالعه بیشتر

حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاکچه کسانی حق اعتراض بر ثبت را دارند؟

تاریخ انتشار: چه کسانی حق اعتراض بر ثبت را دارند؟

گاهاً در عالم واقع دیده می شود که ملکی یا به اشتباه به ثبت می شود و یا اینکه فرایند ثبتی آن صحیحاً طی نمی شود و از این بابت فرد دیگری دچار خسارت می شود و حقوق ناشی از مالکیت خود را در معرض تهدید می بیند.از این رو قانونگذار این حق را برای افراد شناسایی کرده است تا از حقوق خود دفاع کرده و نسبت به ثبت ملک به نام دیگری اعتراض داشته باشند.بر این اساس می توان گفت هر کس در ملک مورد تقاضای ثبت خود حقی قائل باشد ولو آن حق،حق ارتفاقی باشد می تواند نسبت به درخواست ثبت...   مطالعه بیشتر

حقوق ثبت اسناد و املاکثبت چند ملک با یک اظهارنامه!

تاریخ انتشار: ثبت چند ملک با یک اظهارنامه!

معمولاً برای هر ملک یا قنات ویا چشمه که متعلق به یک فرد است باید یک اظهار نامه به اداره ثبت داده شود و مستقلاً درخواست ثبت آن گردد اما مواردی است که چند ملک در قالب یک اظهار نامه درخواست ثبت می شود.این موارد در ماده 28آیین نامه قانون ثبت ذکر شده است و عبارت است از: 1-خانه ها ودکاکین واقع در یک بخش 2-قطعات واقع در یک مزرعه که مربوط به یک شماره اصلی است. ماده 28آیین نامه مذکور اشعار می دارد:« هر اظهارنامه‌ و صورت‌ مجلس‌ تحدید...   مطالعه بیشتر

حقوق ثبت اسناد و املاک20 نکته حقوقی مهم و کاربردی در مورد اسناد رسمی

تاریخ انتشار: 20 نکته حقوقی مهم و کاربردی در مورد اسناد رسمی

از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند. سند به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.سند رسمی ویژگی های برتری دارد که عبارت است از...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاکسامانه جامع مالکیت صنعتی وراستی آزمایی هویت اشخاص حقوقی

تاریخ انتشار: سامانه جامع مالکیت صنعتی وراستی آزمایی هویت اشخاص حقوقی

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اهمیت راه اندازی سامانه جامع مالکیت معنوی پرداخت و گفت: با عنایت به تکلیف سازمان ثبت اسناد املاک و کشور مبنی بر الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری موضوع ماده 167 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386)، سیستم جامع مالکیت صنعتی در…  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاک