مقالات و مطالب حقوقی


  رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد .

تاریخ انتشار: رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد .

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و در اجرای بندهای 12 ، 13، 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، برای اجرا ابلاغ شده است. بر اساس این بخشنامه، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5/5 % محکومٌ به ) و همچنین   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, آیین دادرسی مدنیهمسر چگونه می تواند جهیزیه خود را از اموال شوهر مسترد دارد؟

تاریخ انتشار: همسر چگونه می تواند جهیزیه خود را از اموال شوهر مسترد دارد؟

زن مالک جهیزیه‌ای است که در ابتدای زندگی به همراه خود به خانه شوهرش می‌آورد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را به جای دیگری منتقل کند؛ به طور معمول تا دعوای طلاق بین زوجین مطرح نشده، هیچ زنی دنبال استرداد جهزیه خود نیست اما مشکل آن جایی شروع می‌شود که زن خواهان جهیزیه است و مرد هم منکر این جهیزیه می‌شود.دعوای استرداد جهیزیه مانند...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثغیر نافذ بودن معاملات وارث نسبت به اعیان ترکه قبل از اداء دیون متوفی

تاریخ انتشار: غیر نافذ بودن معاملات وارث نسبت به اعیان ترکه قبل از اداء دیون متوفی

در ترکه،علاوه بر وراث،ممکن است اشخاص دیگری همچون طلبکاران و موصی لهم نیز حقوقی داشته باشند و چون حقوق آنها بر حق ارث وراث مقدم است ابتدا باید حقوق و دیون آنها که به ترکه تعلق می گیرد پرداخت شود و آنگاه اگر از ترکه چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود و به جهت حفظ حقوق دیگران است که ترکه متوفی وثیقه ای در قبال دیون او می باشد و دیون متوفی باید از آن پرداخت شود. ترکه متوفی که حقوق وراث وطلبکاران و موصی لهم در آن...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثبرای انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

تاریخ انتشار: برای انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

ز جمله مواردی كه نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یكی از بستگان نزدیك است كه آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثاولویت تقنینی قانونگذار؛اصل ثبات قراردادها

تاریخ انتشار: اولویت تقنینی قانونگذار؛اصل ثبات قراردادها

اصل ثبات قرار داد را می توان یک نظریه حقوقی تفسیری و انتقادی در حقوق قرار داد ها توصیف کرد که به موجب آن قواعد،احکام و اصول حقوق قرار داد به نحوی تنظیم شده است که در راستای برقراری دوام،ثبات و پایداری قرار داد در مراحل گوناگون آن مورد استفاده قرار گیرد.با خوانشی اجتماعی که از اصل ثبات قرار داد می توان ارائه داد می توان ادعا کرد ثبات قرار داد و تلاش برای استحکام جایگاه آن در نظم حقوقی در جهت برقراری نظم و امنیت اقتصادی به واسطه قابلیت پیش بینی در...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, حقوق تجارت