مقالات و مطالب حقوقی


اولویت تقنینی قانونگذار؛اصل ثبات قراردادها

تاریخ انتشار: اولویت تقنینی قانونگذار؛اصل ثبات قراردادها

اصل ثبات قرار داد را می توان یک نظریه حقوقی تفسیری و انتقادی در حقوق قرار داد ها توصیف کرد که به موجب آن قواعد،احکام و اصول حقوق قرار داد به نحوی تنظیم شده است که در راستای برقراری دوام،ثبات و پایداری قرار داد در مراحل گوناگون آن مورد استفاده قرار گیرد.با خوانشی اجتماعی که از اصل ثبات قرار داد می توان ارائه داد می توان ادعا کرد ثبات قرار داد و تلاش برای استحکام جایگاه آن در نظم حقوقی در جهت برقراری نظم و امنیت اقتصادی به واسطه قابلیت پیش بینی در...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, حقوق تجارت20 نکته حقوقی مهم و کاربردی در مورد اسناد رسمی

تاریخ انتشار: 20 نکته حقوقی مهم و کاربردی در مورد اسناد رسمی

از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند. سند به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.سند رسمی ویژگی های برتری دارد که عبارت است از...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاکسامانه جامع مالکیت صنعتی وراستی آزمایی هویت اشخاص حقوقی

تاریخ انتشار: سامانه جامع مالکیت صنعتی وراستی آزمایی هویت اشخاص حقوقی

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اهمیت راه اندازی سامانه جامع مالکیت معنوی پرداخت و گفت: با عنایت به تکلیف سازمان ثبت اسناد املاک و کشور مبنی بر الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری موضوع ماده 167 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386)، سیستم جامع مالکیت صنعتی در…  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاکضوابط جدید ضمانتنامه بانکی مورد نیاز تجار

تاریخ انتشار: ضوابط جدید ضمانتنامه بانکی مورد نیاز تجار

⭕️ضوابط جدید ضمانتنامه بانکی مورد نیاز تجار گمرک ایران دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه بانکی مورد نیاز تُجار و صاحبان کالا از ابتدای سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد. گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: در راستای حمایت از تولید و با توجه به بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید و قابت پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخصی کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود از  مطالعه بیشتر

حقوق بانکی, حقوق اقتصادی, حقوق تجارتواکاوی ماهیت حقوقی سهام خزانه

تاریخ انتشار: واکاوی ماهیت حقوقی سهام خزانه

سهام خزانه نوعی از سهم است که توسط خود شرکت خریداری می شود ؛ به عبارت دیگر آن میزان سهام یک شرکت سهامی که مجددا ً توسط خود شرکت خریداری می شود را سهام خزانه می نامند . وجه تسمیه این از سهام آن است که شرکت اینگونه سهام را خریداری کرده و در صندوق ( خزانه) شرکت نگه داری می نماید. از آنجا که خرید سهام یک شرکت منجر به مالکیت شرکت توسط خود شرکت می شود و…   مطالعه بیشتر

حقوق بانکی, حقوق اقتصادی, حقوق تجارت