مقالات و مطالب حقوقی


«معرفی کتاب تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل»

تاریخ انتشار: «معرفی کتاب تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل»

«تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل» عنوان کتابی است که توسط یکی از حقوقدانان برجسته و پرکار کشور در سال 2015 در آمریکا به رشته تحریر درآمده است.این کتاب که در قالب مجمواع مقالاتی تالیف و گرد آوری شده است ،از زوایای متعددی به بحث در خصصوص تحریم های بین المللی می پردازد. اثر مذکور در 3 بخش و 13 مقاله تنظیم شده و در آن به جدیدترین تحریم های وضع شده علیه کشورها من جمله تحریم دولت روسیه از سوی اتحادیه اروپا اشاره شده است. دکتر علی ماروسی که مسئولیت اصلی گرد آوری و تنظیم کتاب را بر عهده داشته است، در این اثر ...  مطالعه بیشتر

تازه های نشر, معرفی کتاببررسی شرط کاهش مسئولیت مدیران و مبانی پذیرش شرط بطلان در شرکتهای تجاری

تاریخ انتشار: بررسی شرط کاهش مسئولیت مدیران و مبانی پذیرش شرط بطلان در شرکتهای تجاری

شرط عدم مسئوليت موجب اختياري شدن اجراي تعهد است: در اين حالت شرط عدم مسئوليت ممكن است چنين تصوير شود كه فرد در عين حاليكه در قرارداد متعهد مي‌شود شرط كند نسبت به انجام تعهد مسئوليتي نداشته باشد و چنين شرطي نوعي شرط ارادي است كه اجراي قرارداد و يا عدم آن با اراده يك طرف قرارداد منوط گرداند و تعهد جوهر خود يعني التزام را از دست مي‌دهد در نتيجه شرط خلاف مقتضاي عقد است؛ يا به تعبير برخي نويسندگان، شرط عدم مسئوليت متعهد متخلف...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق اقتصادی, حقوق مدنی, حقوق تجارتامین در قانون تجارت

تاریخ انتشار: امین در قانون تجارت

در دنیای تجارت امروز امناء و واسطه ها نقشی مهم و اساسی دارند چراکه اغلب تجار تمایلی به تجارت سنتی نداشته و ترجیح می دهند امور تجاری را حداقل در خارج از تجارتخانه از طریق نمایندگان و کارگزاران خود پیگیری نمایند. در گذشته به علت حجم کم تجارت هم از لحاظ حجم مبادلات و هم از نظر حجم مسافت های طی شده، عملاً نیازی به استخدام نماینده و کارگزار احساس نمی شد؛ تجار به علت همین حجم اندک تجارت، امنیت کم مسافرت ها، عدم سازوکار مناسب عرفی در زمینه حقوقی ، عدم امکان مکاتبه سریع و غیره ترجیح می دادند خود شخصاً ...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق تجارتتکلیف به نگهداری دفاتر قانونی شرکت بعد از پایان تصفیه شرکت

تاریخ انتشار: تکلیف به نگهداری دفاتر قانونی شرکت بعد از پایان تصفیه شرکت

از وظایف مراجع ثبت شرکت ها پس از ختم تصفیه ،نگهداری دفاتر قانونی شرکت می باشد .بر طبق ماده 217قانون تجارت :دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.همچنین بر طبق مواد 229لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده است:دفاتر وسایر اسناد ومدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این ...  مطالعه بیشتر

حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاکچه کسانی حق اعتراض بر ثبت را دارند؟

تاریخ انتشار: چه کسانی حق اعتراض بر ثبت را دارند؟

گاهاً در عالم واقع دیده می شود که ملکی یا به اشتباه به ثبت می شود و یا اینکه فرایند ثبتی آن صحیحاً طی نمی شود و از این بابت فرد دیگری دچار خسارت می شود و حقوق ناشی از مالکیت خود را در معرض تهدید می بیند.از این رو قانونگذار این حق را برای افراد شناسایی کرده است تا از حقوق خود دفاع کرده و نسبت به ثبت ملک به نام دیگری اعتراض داشته باشند.بر این اساس می توان گفت هر کس در ملک مورد تقاضای ثبت خود حقی قائل باشد ولو آن حق،حق ارتفاقی باشد می تواند نسبت به درخواست ثبت...   مطالعه بیشتر

حقوق ثبت اسناد و املاک