مقالات و مطالب حقوقی


اصل استقلال اعتبارات اسنادی در رویه محاکم

تاریخ انتشار: اصل استقلال اعتبارات اسنادی در رویه محاکم

چکیده این مقاله رویه محاکم در به چالش کشیدن اصل استقلال اعتبار اسنادی در معاملات تجاری بین المللی را مورد واکاوی قرار می دهد.زمانی که یک خریدار و فروشنده در انعقاد یک قرار داد با انبوهی از موانع برای رسیدن به یک تفاهم مواجه می شوند؛ ناگزیرند تا از شخص یا نهاد ثالث قابل اعتمادی در خواست نمایند تا با پذیرش مسئولیت، بین آنها نقش واسطه را ایفا نماید تا در صورت بروز مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت و یا عدم انطباق کالا و خدمات خریداری شده با شروط قرار داد پایه به آن شخص ثالث رجوع نمایند.  مطالعه بیشتر

حقوق بانکی, حقوق اقتصادی, حقوق تجارت, حقوق تجارت بین المللPrevious 1 2 3 4 5 Next