مقالات و مطالب حقوقی


اقسام تسهیلات بانکی

تاریخ انتشار: اقسام تسهیلات بانکی

- عقود مشارکتی 1- مشارکت مدنی ؛ در عقد مشارکت ، طرفین سرمایه ها و سهم الشرکه خود را روی هم می گذارند تا به هدفی که بموجب قرارداد تعیین شده است ، دست یابند . موضوع این قرارداد می تواند ساخت یک ساختمان ، احداث یک کارخانه یا ساخت یک کشتی و موارد مشابه باشد که بانک با پرداخت مبالغی به مشتری ، در فعالیتهای اقتصادی مربوطه شریک و سهیم می شود و مشتری نیز تعهد می کند که پس از انجام و تحقق مشارکت ، سهم الشرکه بانک را بنا به تقویم بانک یا بر اساس فرمول مورد توافق ، خریداری نماید   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, تازه های نشر, حقوق بانکی, حقوق اقتصادی, حقوق مدنی, حقوق تجارت, حقوق سرمایه گذاری, تجارت, عقوداعطای اعتبار و وام توسط بانکها در ایران

تاریخ انتشار: اعطای اعتبار و وام توسط بانکها در ایران

اعطای اعتبار و وام در نظام بانکی ایران بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت می گیرد . بدیهی است که برای تضمین باز پرداخت اصل وام یا تسهیلات ، بانک باید وثیقه یا تضمینی در اختیار داشته باشد .بنابراین طیف وسیعی از وثایق در بانکها کاربرد داشته و مورد استفاده می باشد که عمدتاً مبتنی بر مقررات خاصی است که توسط قانونگذار برای بانکها وضع و تصویب شده اند و نظام حاکم بر وثایق بانکی را از رهن موضوع قانون مدنی جدا کرده است .   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق بانکی, حقوق اقتصادی, حقوق مدنی, حقوق تجارت, حقوق سرمایه گذاری, تجارت, عقودورشکستگی

تاریخ انتشار: ورشکستگی

مطابق قانون تجارت، ورشکستگی به اشخاص تاجر اختصاص دارد، که یا خود تاجر رأساً مبادرت به اعمال تجارتی نموده یا آنکه با تشکیل شرکتهای تجاری اقدام به انجام فعالیت¬های اقتصادی نموده، به عنوان تاجر شناخته می¬شوند. در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال¬های 1303 و 1304 مقررات خاصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و هر شخصی که از پرداخت دیون خود عاجز بود مشمول مقررات افلاس می¬شد. به این صورت که اموال بدهکار از دخل و تصرف او خارج می¬شد و با نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می¬گردید و  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, تجارت