مقالات و مطالب حقوقی


آشنايي با داوري سازماني

تاریخ انتشار: آشنايي با داوري سازماني

در يک تقسيم بندي، داوري به موردي و سازماني قابل تقسيم است.داوري سازماني فرضي است که انجام داوري به يک شخص حقوقي موجود (تحت عناوين مختلفي همچون موسسه، مرکز، کانون و...)سپرده شود که ماموريت ذاتي و سازماني آن داوري است. بر اساس اين تعريف هرگاه داوري مستقيما به شخص حقيقي سپرده شود داوري سازماني نبوده و داوري موردي محسوب مي شود و نيز هرگاه انجام داوري به شخص حقوقي سپرده شود که ماموريت ذاتي و...   مطالعه بیشتر

حقوق اقتصادی, حقوق بین الملل خصوصی, حقوق بین الملل عمومی, حقوق تجارت, حقوق تجارت بین الملل, آیین دادرسی مدنی, حقوق سرمایه گذاریاعتراضات گسترده در آمریکا در پی فرمان مهاجرتی جدید ترامپ

تاریخ انتشار: اعتراضات گسترده در آمریکا در پی فرمان مهاجرتی جدید ترامپ

فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور آمریکا در مورد ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور ایران، لیبی،یمن، سوریه، سودان و سومالی به خاک ایالات متحده آمریکا که قرار است از 16 مارس یعنی 9 روز دیگر اجرایی شود با واکنش های زیادی مواجه شده است.مدت این محدودیت که فعلاً برای 90 روز قابلیت اجرا خواهد داشت شامل افرادی که دارای کارت اقامت آمریکا هستند نمی شود  مطالعه بیشتر

حقوق بین الملل خصوصی, حقوق بین الملل عمومیبررسی میزان تکلیف زیان دیده در مقابله با خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

تاریخ انتشار: بررسی میزان تکلیف زیان دیده در مقابله با خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

تکلیف زیاندیده به مقابله با خسارت و تقلیل میزان آن در روابط تجاری بین المللی موضوعی شناخته شده و مرسوم است.این تکلیف بعضاً از سوی خوانده دعوی در جهت رهایی از مسئولیت های حقوقی و پرداخت خسارت مورد استناد قرار می گیرد.معنا و مفهوم الزام زیاندیده به تقلیل خسارت در صورت نقض قرار داد و یا فعلی که زیانی برای وی بوجود آورده این است که وی مکلف است تا به طور متعارف از وقوع زیان و یا در حد امکان از گسترش آن جلوگیری نماید  مطالعه بیشتر

حقوق اقتصادی, حقوق بین الملل خصوصی