زمینه های کاری


 ارائه مشاوره حقوقی
 اختلافات تجاری و بازرگانی
  قرار داد های ساخت و ساز

  ثبت شرکت ها
  حقوق بین الملل خصوصی
  املاک و شهرسازی

  ورشکستگی
  اختلافات کار فرمایی و کارگری
  حقوق بانکی

  داوری
  ارث
  دعاوی ثبتی

  تنظیم قرار داد
 وصول مطالبات
  حقوق کیفری